Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
--VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA--

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Dievo gailestingumo šventovė

Gailestingojo Jėzaus atvaizdas, esantis Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje perteikia ses. Faustinos Kovalskos regėjimus. Paveikslą pagal jos nurodymus ir jai nuolat prižiūrint 1934 m. nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Lietuvos sostinė Vilnius yra nuo seno globojamas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos. Puoselėdamas šį pamaldumą miestas tapo Dievo Gailestingumo miestu, o 2004 m. Dominikonų g. konsekruota Dievo Gailestingumo šventovė - piligrimystės vieta.

Paveiksle Išganytojas pakelta dešine ranka laimina žemės keleivius tarsi tardamas: "Ramybė jums". Kairiąja ranka Jėzus liečia savo drabužį ties Švč. Širdimi. Iš čia kaip begalinės gailestingumo malonės, Jo išliejamos mylimiems žmonėms, į mus trykšta du spinduliai. Dešinysis balzganas spindulys simbolizuoja sielą apvalantį vandenį, o kairysis, raudonas – kraują - sielos gyvybę.

„Šį paveikslą gerbianti siela nežus“, - sakė apsireiškęs Kristus. Jis ragino prie paveikslo šauktis gailestingumo nusidėjėliams, žadėdamas juos vesti krikščioniško tobulėjimo keliu ir suteikdamas ypatingą pagalbą mirties valandą.

Jėzus norėjo, kad paveikslas būtų visiems lengvai pasiekiamas. Per Šv. Faustiną perduotą prašymą gerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą jam skirtoje šventovėje, ilgus metus kliudė įvykdyti ateistinis persekiojimas. Tačiau 2004 m. Dievo Gailestingumo šventovė buvo įkurta. Pati bažnyčia, kuri tapo Dievo Gailestingumo šventove, pastatyta XV a. Joje 1946 - 1947 metais kunigo tarnystę atliko ir Šv. ses. Faustinos nuodėmklausys kun. Mykolas Sopočka.

Tyrai baltoje šventovės erdvėje visas dėmesys skiriamas malonėmis garsėjančiam paveikslui. Siekiama, kad Gailestingojo Jėzaus paveikslas "galėtų būti gerbiamas visu tautų, visomis kalbomis". Pirmasis sekmadienis po Velykų, pagal apreiškimą buvo paskelbtas Dievo Gailestingumo iškilme.

Šventovė atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 19.00 val., sekmadieniais ir švenčių dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 12.00 val. lietuvių kalba ir 16.00 val. lenkų kalba. Pirmąjį mėnesio penktadienį 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios lietuvių kalba. Kiekvieną dieną 15.00 val. (Gailestingumo valanda) giedama Dievo Gailestingumo litanija. Piligrimai norintys aukoti šventovėje Šv. Mišias jų laiką turi suderinti su kunigu (tel. 8 682 58343 arba el. paštu misericordiadei@yahoo.com).

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2024 | Darius Liutikas, +370 614 94092