Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Piligrimo biblioteka

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Kelionių vadovai, žinynai

ŠVENTOJI ŽEMĖ. DVASINIS VADOVAS PILIGRIMAMS

Sudarytojas: Vysk. Lionginas Virbalas SJ

 

„Šventoji Žemė. Dvasinis vadovas piligrimams“
Tai pirmasis lietuviškas dvasinis vadovas piligrimams, leisiantis Jums kuo giliau išgyventi
piligrimystės Šventojoje Žemėje patirtį.
Jis yra būtinas vedlys ne tik piligrimams, juos lydintiems dvasininkams ar piligriminių kelionių
organizatoriams, bet ir kiekvienam krikščioniui, trokštančiam gilesnių patyrimų šventose vietose.
 Jame rasite:
 istorinius ir biblinius įvadus;
 kasdienės maldos tekstus ir psalmes;
 įvairių autorių meditacijas;
 Kryžiaus kelią ir maldos intencijas;
 Krikšto pažadų ir Santuokos sakramento atnaujinimą;
 keliautojui svarbią informaciją.
Leidinio sudarytojas arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ
Iš prancūzų k. vertė Jūratė Grabytė
„Magnificat leidiniai“, 2019
Formatas: 12 x 18 cm, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 322
ISBN 978-609-8197-12-9
Tai pirmasis lietuviškas dvasinis vadovas piligrimams, leisiantis piligrimams kuo giliau išgyventi piligrimystės Šventojoje Žemėje patirtį. Jis yra būtinas vedlys ne tik piligrimams, juos lydintiems dvasininkams ar piligriminių kelionių organizatoriams, bet ir kiekvienam krikščioniui, trokštančiam gilesnių patyrimų šventose vietose.

 Jame rasite:
 istorinius ir biblinius įvadus;
 kasdienės maldos tekstus ir psalmes;
 įvairių autorių meditacijas;
 Kryžiaus kelią ir maldos intencijas;
 Krikšto pažadų ir Santuokos sakramento atnaujinimą;
 keliautojui svarbią informaciją.

Iš prancūzų k. vertė Jūratė Grabytė
Formatas: 12 x 18 cm, minkšti viršeliai
Puslapių skaičius: 322
ISBN 978-609-8197-12-9

Išleido: Magnificat leidiniai
Išleidimo metai: 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ĮDOMIAUSIOS LIETUVOS BAŽNYČIOS

Knyga „Įdomiausios Lietuvos bažnyčios“ supažindins Jus su daugiau nei 100 įdomiausių Lietuvos bažnyčių. Knygoje gausu interjero ir dailės kūrinių nuotraukų, kiekviena šventovė užfiksuota iš paukščio skrydžio – neįprasto eksterjero ir urbanistinės situacijos matymo kampo.

Nuo banguotos baroko plastikos, tiesių klasicizmo linijų iki neogotikos smailių daugelyje Lietuvos bažnyčių persipynė įvairūs architektūros stiliai. Mūsų šalyje priskaičiuojama apie 700 bažnyčių, tad kruopščiai atrinkome įdomiausias pagal hierarchinį, sakralinį, istorinį ir meninį aspektus. Tekstus knygai rengė savo srities profesionalai: menotyrininkai, sakralinės dailės specialistai, gerbiami akademinės bendruomenės nariai.

Knygos sudarytoja – keleto monografijų, keliolikos knygų ir daugybės mokslinių straipsnių autorė, bei bendraautorė žinoma menotyrininkė Laima Šinkūnaitė.

Knyga „Įdomiausios Lietuvos bažnyčios“ – puiki dovana. Ji skirta ne tik meno mėgėjams, tikintiesiems, bet ir visiems besidomintiems gimtojo krašto kultūros paveldu, keliautojams.

Išleido: Terra Publica.

Leidimo metai: 2016.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

PILIGRIMŲ KELIAI LIETUVOJE. ŽEMĖLAPIŲ RINKINYS

Sudarė Darius Liutikas

Žemėlapių rinkinyje pristatomi septyni piligrimų keliai skirtinguose Lietuvos regionuose. Trumpai supažindinama su daugiau kaip 80 piligrimų lankomų vietų, tarp jų ir Jono Pauliaus II piligrimų keliui priskirtų 16 šventovių. Gausiai iliustruotas šis žemėlapių rinkinys yra naudingas kiekvienam keliautojui - tiek einančiam pėsčiomis, tiek važiuojančiam dviračiu ar automobiliu.

Išleido Lietuvos piligrimų bendrija.

Išleidimo metai: 2015.

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PILGRIM ROUTES IN LITHUANIA. MAP GUIDE

Author Darius Liutikas

Seven pilgrim routes in different regions of Lithuania are presented in this Map Guide. More than 80 destination places for pilgrims, including 16 shrines dedicated to the Pilgrim Route of John Paul II are described. Richly illustrated, this Map Guide is useful for all kinds of travellers, whether they are walking, cycling or driving.

Published by the Community of Lithuanian Pilgrims in 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELIO VADOVAS

Sudarė Asta Petraitytė, Dalė Šmerauskaitė, Gediminas Žukas.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų programos leidinys lietuvių kalba.300 puslapių (12,5x21,5 cm) spalvotas leidinys yra gausiai iliustruotas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 1993 m. archyvinėmis fotografijomis, istorinėmis ir meninių vertybių iliustracijomis bei šiuolaikinės piligrimystės Lietuvoje vaizdais. Vadove trumpai apžvelgiama krikščioniškosios piligrimystės esmė ir ištakos, istorija ir tradicijos, ypač Lietuvoje, jos formų įvairovė, aptariama ir nūdiena. Gausiai iliustruotas leidinys skirtas didžiajam piligrimui Jonui Pauliui II atminti, vaizdu ir žodžiu primenama jo apaštališkasis apsilankymas 1993 metais ir daugybė kitų meilės Lietuvai ženklų.Išsamiai pristatomos Jono Pauliaus II piligrimų kelią sudarančios pagrindinės Lietuvos šventovės. Išryškinta ne tik kultūrinė ir meninė, bet svarbiausia – dvasinė jų reikšmė ir pamaldumo tradicijos. Piligrimą turėtų ne tik sudominti garbingas paveldas, bet ir patraukti nūdien tose šventose vietose vykstantis gyvenimas, šventovių sąsajos su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Taip pat pateikiama visa svarbiausia praktinė informacija apie kiekvieną šventovę, garsios maldos ir giesmės, vietovių planai ir žemėlapiai, žodynėlis.

Išleido: Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Katalikų interneto tarnyba.

Išleidimo metai: 2009.

 


Tarcisio Bertone, Giuseppe De Carli

Paskutinė Fatimos regėtoja
Mano pokalbiai su seserimi Liucija

Knygoje skelbiami Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Tarčizijaus Bertonės atsiminimai apie susitikimus su seserimi Liucija, paskutine Fatimos regėtoja. Šis pokalbis padės daugiau sužinoti ir geriau suprasti tuos nuostabius tolimų 1917 m. įvykius, kurių centre ji buvo drauge su savo giminaičiais Jacinta ir Pranciškumi. Tai grįžimas prie paties įtaigiausio XX a. Mergelės Marijos apsireiškimo dvasinio aspekto.Taip pat knygoje skelbiamos trys „Fatimos paslapties“ dalys ir su jomis susiję dokumentai.

Išleido: Katalikų pasaulio leidiniai.

Leidimo metai: 2009.

 

 


Paul Badde

Gvadalupė
Apreiškimas, pakeitęs pasaulio istoriją

Iš vokiečių kalbos vertė B. D. FMA Knygoje pasakojama apie 1531 m. įvykusį pirmąjį  Dangaus Karalienės apsireiškimą Naujajame pasaulyje, Meksikoje, ir stebuklingą jos atvaizdą ant indėno Jono Didako apsiausto, kuris greta Turino drobulės, ir šiandien laikomas mįslingiausiu atvaizdu pasaulio istorijoje. Juo kruopščiau jis tyrinėjamas, juo didesnės tampa jo paslaptys.Ant paveikslo audinio nerasta jokių dažų, spalviklių ar teptuko pėdsakų.Žvaigždės ant Dievo Motinos apsiausto išsidėsčiusios taip pat, kaip Meksiko danguje pasirodymo momentu.Šiuolaikiniais tyrimais nustatyta, kad Marijos vyzdžiuose įamžinta apsiausto su stebuklinguoju atvaizdu pristatymo Meksiko vyskupui scena, kurioje dalyvavo keliolika žmonių.

Keliaudamas po įvairias šalis ir jų šventas vietas, autorius ieško ir aprašo kitus stebuklingus Dievo Motinos paveikslus, pasakoja jų atsiradimo istorijas, kalba apie Mergelės Marijos gyvenimą ir mirtį Jeruzalėje, visada ieškodamas ryšio su Gvadalupės Dievo Motina.
 Paul Badde, gimęs 1948 metais, yra istorikas ir žurnalistas. Nuo 1980 m. dirbo Frankfurter Allgemeine Zeitung laikraštyje, nuo 1988 m. – FAZ-Magazin žurnalo redaktorius ir reporteris. Nuo 2000 m. yra laikraščio Welt redaktorius, iš pradžių dirbęs korespondentu Jeruzalėje, dabar – Romoje ir Vatikane. Dviejų knygų Jerusalem, Jerusalem (1998) ir Die himmlische Stadt (1999) autorius. Pasaulinę šlovę pelnė jo 1996 m. naujai atrastas, išverstas ir išleistas Zvi Kolitzo veikalas Jossel Rakovers Wendung zu Gott.

Išleido: Katalikų pasaulio leidiniai.

Leidimo metai: 2008.


 

Algimantas Kajackas

Lietuvos šventosios vietos

Lietuvoje nuo seno būta vietų, kurias krikščionys maldininkai laikė šventomis ir lankė melsdami malonės, sveikatos ar atgailaudami. Esama šventųjų paveikslų, Kryžiaus kelių, koplytstulpių, miestelių ir miestų bažnyčių, bazilikų, kurias ne tik tikintieji, bet ir Katalikų Bažnyčia laiko šventomis, stebuklingos dieviškos apvaizdos palytėtomis vietomis.

Tokios žymiausios šventosios vietos ir pateikiamos šiame albume. Čia rasite originalių šventųjų vietų, atlaidų, maldininkų procesijų fotografijų,sakraliųjų vietovių vaizdų.

Leidinyje vaizdus lydi tekstas, supažindinantis su šventųjų vietų lankymo tradicijų kilme, aprašantis tokias žymias piligrimystės vietas kaip Aušros Vartai, Trakų bažnyčia, Šiluvos ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos, Pivašiūnų šventovė ir kt.

Leidinys skiriamas jaunimui ir visiems, kurie domisi lietuvių tradicijomis ir kultūros paveldu.

Leidėjas: Šviesa

Išleidimo metai: 2006.


©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092