Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Piligrimo biblioteka

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Grožinė literatūra

Janina Balevičienė

Palaimos šaltinio link. Piligriminių kelionių užrašai

„Palaimos šaltinio link. Piligriminių kelionių užrašai“ - tai piligriminių kelionių aprašymai, skatinantys plačiau atverti akis, domėtis pasaulyje vykusiais ir tebevykstančiais reiškiniais, juos stebėti ir pajausti.

Knygos I-oje dalyje aprašytos piligriminės kelionės į Lenkijos šventoves, pradedant Lomža, kurioje lankėsi ir su milijonais tikinčiųjų meldėsi Šventas Tėvas Jonas Paulius II-asis. Toliau aprašomi stebuklingu Dievo Motinos paveikslu garsi Čenstachova, Vygriai, Lagievnikai, Krokuva, kiti Lenkijos miestai ir bažnyčios. II-oje dalyje – įspūdžiai iš kelionių po Lietuvos šventoves Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Suvalkijoje ir Vilniuje. III – čioje dalyje daug dėmesio skiriama visame pasaulyje Dievo Malonėmis išgarsėjusiam Lurdui, Palaimintajai Grotai ir stebuklingajam šaltiniui, kurio vanduo padeda įveikti kūno ir dvasios skausmus, teikia jėgų atlaikyti gyvenimo negandas.

Knygos baigiamojoje dalyje aprašoma kelionė po Prancūziją šventųjų vienuolių keliais. Šioje knygoje pateikiama ne tik aplankytų šventovių, bet ir šventųjų gyvenimų aprašymai, yra ir istorinių ir geografinių žinių. Leidžiama ir patiems piligrimams pasidalyti įspūdžiais, pamąstymais, vizijomis. Knygoje pateikiama daug įdomių spalvotų nuotraukų.

Knygos autorė dvasinių kelionių organizatorė iš Alytaus Janina Balevičienė. Jos organizuotų kelionių įspūdžiai skelbiami ir Lietuvos piligrimų bendrijos tinklalapyje. Norintieji įsigyti šią knygą, gali kreiptis į jos autorę j.baleviciene1@gmail.com

Išleidimo metai: 2016

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristina Stalnionytė

Kelias į Santjago de Kompostelą

Kelionių žurnalistė Kristina Stalnionytė (g. 1976) nuo 2000 metų rašo straipsnius turizmo, kultūros, istorijos, archeologijos, architektūros temomis ir fotografuoja. 2006 metais ji iškeliavo Jokūbo keliu į Santjago de Kompostelą.

Knygoje autorė aprašo 42 dienas trukusios kelionės pėsčiomis įspūdžius, nuotykius, Šiaurės Ispanijos miestus ir kaimus, architektūros paminklus, kultūrą, žmones. Autorės nuotraukomis gausiai iliustruotoje knygoje daug praktinės ir istorinės informacijos ras tie, kurie patys sugalvos eiti piligrimų keliu į šv. Jokūbo miestą.

Keliaudama į Kompostelą autorė susipažino su dešimt amžių siekiančia Kelio istorija, simboliais, legendomis, skirtingų regionų kultūra, papročiais, virtuve, vyndaryste, vietiniais žmonėmis ir piligrimais iš viso pasaulio, ir visa tai aprašo knygoje. Veikėjai, bendraudami tarpusavyje, dalindamiesi savo mintimis ir patirdami nuotykius atskleidžia skaitytojui šiandieninę Kelio realybę. Knygos stilius lengvas, realistinis, su humoru. Dienoraščio forma parašyta istorija skirta žmonėms, norintiems daugiau sužinoti apie piligrimų kelią bei susipažinti su Šiaurės Ispanijos kultūra.

 “Kai iškeliauju, išeinu į kitą laiką, į kitą erdvę. Tuomet virstu niekuo, kad nors akimirkai pažvelgčiau į tai, kas aplinkui YRA. Kelias yra juo einančiojo kūryba, todėl galiu sakyti, kad iki šiol gyvenau ir kūriau.”

Išleido: Tyto alba.

Išleidimo metai: 2010.


 

Paulo Coelho

Piligrimas

Pirmoji brazilų rašytojo knyga, išgarsinusi autorių visame pasaulyje. Šis kūrinys – tai lyg visos brazilų rašytojo kūrybos įžanga, jo filosofijos raktas: autorius pasakoja apie savo kelionę į Santjago de Kompostelą, kur nuo seniausių laikų keliauja visų šalių piligrimai pagerbti Šventojo Jokūbo kapo. Tame kelyje jis sutinka ir draugų, ir priešų, išmoksta kovoti su demonais, įžvelgti slaptąją kasdienių dalykų prasmę, išmoksta atminties, intuicijos, dėmesio ugdymo pratimų, kuriuos jam dėsto paslaptingas vedlys.

„Čionai atvažiavau autobusu, važinėjančiu tarp Pedrafitos, esančios netoli Sebreiro, ir Kompostelos. Per keturias valandas įveikėme pusantro šimto kilometrų, skiriančių tuos du miestus, ir kaipgi čia neprisiminsi, jog mudu su Petrusu eidavome tokį atstumą dvejetą savaičių. Netrukus išeisiu iš viešbučio ir ant šventojo Jokūbo kapo padėsiu Švenčiausiosios Mergelės paveikslą, pritvirtintą prie trijų kriauklių. Paskiau kaip galima greičiau išskrisiu į Braziliją, nes ten manęs laukia galybė neatidėliotinų reikalų. Pamenu, Petrusas man sakė, jog visus piligrimystės prisiminimus jis sudėjo į paveikslą, o man galvon dingtelėjo mintis parašyti knygą…“ Knygos autorius Paulo Coelho.

Išleido: Vaga.

Leidimo metai: 2007.

  

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2024 | Darius Liutikas, +370 614 94092