Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Straipsniai

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Piligrimų kelias Lietuvoje

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

(2007 m. rugpjūčio 12 d.)

Vyriausybė 2007 m. rugpjūčio 8 d. patvirtino Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą. Objektai, kuriuose lankėsi Lietuvoje 1993 m. viešėjęs popiežius Jonas Paulius II, arba kurie vienaip ar kitaip susiję su jo veikla sujungti į vieną piligriminį kelią. Juos numatoma pritaikyti piligrimų reikmėm, kad atvykę piligrimai ir turistai juos lankydami galėtų rasti reikalingą viešą infrastruktūrą.

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukta: Vilniaus arkikatedra bazilika, Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos), Trakų gotikinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia, Kauno arkikatedra bazilika, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia bei tarp jų esanti teritorija, Kryžių kalnas, Šiaulių katedra, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Marijampolės bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

Kurti popiežiaus vardu pavadintą piligriminį kelią nutarta atsižvelgus į Lietuvos Vyskupų Konferencijos raštą, kuriuo Vyriausybės prašyta pripažinti Piligriminio kelio projektą nacionaline turizmo trasa ir suteikti jam nacionalinės svarbos statusą. Tam buvo sudaryta komisija, kuri koordinavo piligrimų kelio rengimo projektą, jai pirmininkavo Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas bei Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius.

Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007— 2013 metų programą koordinuos Ūkio ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupų konferencija. Programą numatyta įgyvendinti 3 etapais: 2007— 2008 metais, 2009— 2011 ir 2012— 2013 metais. 2007 m. piligrimų kelio programos įgyvendinimui Vyriausybė iš Privatizavimo fondo skyrė 10 milijonų litų, dar 300 tūkstančių skyrė Ūkio ministerija. Planuojama, kad pirmajam etapui baigti 2008 metais reikės dar apie 28 milijonų litų.

LPB info

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092